Triethylát hlinitý

Vzorec:

(CH3CH2O)3Al

F


Symboly nebezpečnosti: F

R-věty:

R 11


Vysoce hořlavý.

S-věty:

S 8-16


Uchovávejte obal suchý.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.


Poslední aktualizace: 04.02.2008 23:09

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020