Johann Wolfgang Goethe - Utrpení mladého Werthera

Werther přijíždí za vesnici, kde maluje hlavně v přírodě. Prochází vesnicí a vidí ne zemi sedět chlapce s batoletem v náručí. Namaluje obraz chlapců s rozmanitým pozadím. Zapřísáhne se, že bude malovat jen přírodu, která mu dává mnoho námětů. Přichází matka dvou dětí. Byla ve městě s nejstarším synem. Vypráví Wertherovi svůj životní osud. Má tři syny,její muž odjel pro nějaké dědictví, o které měl být okraden. Werther dává ženě a dětem několik peněz na přilepšenou. Werther jede na ples v kočáře s několika přítelkyněmi. S nimi jede také Lotka. Stará se o otce a mladší sourozence. Matka ji žádala na smrtelné posteli, aby se dobře starala o své mladší sourozence. Lotka se má provdat za Alberta, dobrého a poctivého úředníka, který se nyní nachází na cestách. Na plese tančila s Wertherem, který se do ní zamiloval. Od tohoto dne navštěvoval skoro denně Lottina otce. Jeho oblíbeným místem byla zahrada na Wahlheimu. Uprostřed zahrady byl altán, ze kterého byl krásný pohled do celého kraje. Werther chodil na procházky a četl svou oblíbenou Homerovu Odysseu. Poté přijel Albert. Werther vstupuje na žádost své matky do služeb na velvyslanectví. Mezi ním a úředníky dochází k neshodám. Místo opouští. Dopisuje si s Lotty, která je již provdána za Alberta. Seznámil se s dívkou, která mu svým zjevem připomíná Lottu. Před Vánocemi se Werther vrací na venkov, stýká se s Lottou. Albert začíná žárlit a zakazuje Lottě styk s Wertherem. Werther se setkává se ženou, jejíž chlapce miloval. Dozví se, že nejmladší chlapec zemřel a muž, že žádné dědictví nepřivezl. Před Vánocemi odjel Albert navštívit známé, Werther se opět schází s Lotty. Vyznává jí svou lásku. Ta poznává, že Alberta nenávidí, ale její počestnost jí nepřipouští manžela zklamat. Werther odchází domů, napíše Lottě dlouhý dopis a pošle si k nim pro zbraně. Svůj život ukončuje o půlnoci zastřelením. Ráno je nalezen sluhou, který jde neštěstí oznámit otci Lotty. Před polednem polednem Werther umírá i se svými nesplněnými city. Je pohřben v noci na místě, které si sám určil.

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020