R,S věty chemikálií

» 0-9 A B C D E F G H Ch I J K L M N O P R S T U V X Z «

Chemikálie - Top 5

Hydroxid amonný - vodný roztok (Amoniak, Čpavkový roztok)

15 822 x

Dichroman draselný

8 851 x

Kyselina máselná (Kyselina butanová)

7 964 x

Uhličitan sodný (Soda)

7 536 x

Thiosíran sodný

7 127 x


Jelikož jsem jako student měl hrozné problémy se sháněním R a S vět chemikálií pro zapsání do laboratorních protokolů, rozhodl jsem se pomoci svým spolužákům zveřejněním výtahů z Bezpečnostních listů těchto chemikálií. Tento materiál je zde pouze jako učební pomůcka pro zapsání R a S vět do Laboratorních protokolů.

V databázi je nyní obsaženo 401 chemikálií. Pokud jste nenašli chemikálii, kterou potřebujete, kontaktujte mne přes ICQ (214 717 121) ve stavu online a já se pokusím látku najít a vložit ji sem.

R-věty - Jednoduché R-věty, Kombinované R-věty

R-věty jsou standardní věty označující specifickou rizikovost nebezpečných chemických látek a přípravků, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. R-věty a jejich znění se řídí zákonem č. 356/2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a evropskou směrnicí Rady 67/548/EEC o sbližování zákonů, právních předpisů a správních opatření týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek.

S-věty - Jednoduché S-věty, Kombinované S-věty

S-věty jsou standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2022