Karel Jaromír Erben - Kytice

Kytice

Zemřela matka a po ní zůstali sirotci, kteří každé ráno navštěvovali její hrob. Matce se dětí zželelo, a proto se změnila v malý kvítek. Děti v tomto kvítku poznaly svou matku a nazvaly jej mateřídouškou.

Poklad

Žena s dítětem šla do chrámu Páně. Několik kroků od kostela spatřila skálu a v ní světlo. Přišla tedy ke skále. Odhodlala se sejít dovnitř a uviděla plnou hromadu zlata. Nejdříve si chtěla nabrat jen trochu, ale neodolala a začala brát tolik, kolik unesla. Dítě tam ale nechala, bylo jí zlato milejší. Ale jak odnášela další zlato, skála zmizela a dítě s ní. Zlato se proměnilo v kámen. Žena se polekala a začala hledat své dítě. Byla nešťastná, smutná a pořád volala své dítě. Až bylo v kostele Krista Pána mučení, skála se opět objevila. Žena do ní vběhla, vzala své dítě a zlata si ani nevšimla. Už ji nelákalo. Byla totiž ráda, že má opět své dítě v náručí a to je dražší než zlato.

Svatební košile

Jedna panna zůstala sama a čeká na svého milého, který je v cizině. Už ušila košili a milý se ještě nevrátil. Náhle někdo zaklepal na okno. Panna poznala svého milého. Milý ji zavedl na hřbitov a řekl, aby přeskočila zeď. Panna se schovala v márnici a ráno ji tam našli lidé.

Polednice

V baladě se vypráví o matce, jejíž dítě pořád křičelo. Matka dítěti vyhrožovala, že na něj pošle polednici... v poledne však polednice opravdu přišla. Matka se lekla, vzala dítě na klín a přitiskla ho k sobě. Jakmile polednice po dítěti vztáhla ruku, matka omdlela. Když se otec vrátil domů, matku ještě stihl vzkřísit, ale dítě už bylo udušené.

Zlatý kolovrat

Pán při lovu v lese zabloudil. Přišel k chaloupce. Zaklepal a prosil o vodu. Dívka mu tedy přinesla trochu vody. Pán dívce řekl, že si ji vezme za ženu. Matka ale chce králi dát svou vlastní dceru, jenže král ji nechce. Na cestě do hradu, matka v lese usekla nohy a vypíchla oči nevlastní dceři Dorničce. Králi dala svou vlastní dceru. Dorničku v lese našel stařeček. Ten poslal pachole na hrad vyměnit zlatý kolovrat a přeslici za nohy a oči. Když se král vrátil z války, chtěl, aby jeho žena upředla zlatou nit. Kolovrat zpíval o tom, jak matka krále ošidila. Když to král uslyšel, matce a její dceři udělal to, co ony udělaly Dorničce. Potom jel pro Dorničku ke stařečkovi.

Štědrý den

Děvčata se na přástkách chtěla dovědět o své budoucnosti. Hana uviděla za štědrovečerní noci svého Václava. Marie uviděla kostel, ve kterém byla rakev. Obojí osud se stal. Příští rok při přástkách chyběly dvě osoby. Jedna se vdala a druhá odpočívá na hřbitově.

Holoubek

Vdova se brzy po smrti manžela vdá. Nad hrobem jejího manžela sedává neustále holoubek, který vdovu obviňuje, že svého manžela otrávila. Vdova nadává, ať toho nechá, že jí praskne hlava. Nakonec si asi uvědomí, že holoubek má pravdu, a druhý den ji najdou mrtvou.

Záhořovo lože

Záhoř je vrah, který zabíjí pocestné. Jednoho dne chce zabít mladého poutníka, ale ten mu řekne, že jde do pekla, pro úpis se svou duší. Záhoř ho nechá jít pod podmínkou, že mu potom věrně popíše peklo. Když se poutník vrací zpět, popíše Záhořovi, jaké tam na něj mají přichystané mučící lože - "Záhořovo lože". Záhoř se lekne a začne litovat toho, co kdy provedl a celý zbytek života se modlí a činí pokání. Nakonec je mu udělena milost a dostane se do nebe.

Vodník

Dívka šla vyprat prádlo a vodník ji chytil. Musela si ho vzít za muže. Dívka prosila vodníka, aby ji pustil ke své matce, on ale nechtěl, protože jí nevěřil. Nakonec jí to dovolil, ale musela v jezeře nechat dítě. Před klekáním se vodníkova žena zase musela vrátit. Přišel večer, ale žena se nevracela. Vodník ji volal. Matka dívky ji ale nechtěla pustit. Vodník dítě přinesl, ale mrtvé.

Vrba

Tato balada pojednává o ženě, která byla ve dne živá a zdravá a v noci měla život ve vrbě. Manželovi to bylo divné, a proto se šel poradit s babkou. Babka mu to prozradila. Manžel chtěl, aby i v noci byla jeho žena živá a vrbu podťal. Vtom uslyšel zvonit zvony. Ve vsi se ptal, kdo zemřel a lidé mu řekli, že při práci jeho žena padla jako podťatá. Manžel šel k vrbě a ptal se, co má dělat. Vrba odpověděla: "Dej mne z vody vytáhnouti, když se bude kolébati, osekej mé žluté proutí, matka bude jej chovati, dej prkének nařezati, proutí zasaď podle vody, kolébku z nich udělati, by nevzalo žádné škody, na kolébku vlož děťátko, až doroste hoch maličký, ať nepláče ubožátko. Bude řezat píšťaličky na píšťalku bude pěti, se svou matkou rozprávěti!"

Lilie

Zemře žena a přeje si být pochována někde u lesa a ne na hřbitově. Na jejím hrobě později vyroste Lilie, a její bývalý manžel si ji odnese domů a rozmlouvá s ní jakoby byla živá. Jednoho dne odejde a jeho matka květinu, než se vrátí, zahubí. Syn ji zato proklíná.

Dceřina kletba

Matka zabila své dítě a je smutná. Prokleje zato svou matku, že jí nechávala volnou ruku a rozmazlila ji.

Věštkyně

Balada vypráví o věštkyni, která věští o Přemyslu Oráčovi, Libuši a jiných historických událostech českého národa.

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2021