Hořčík

Vzorec:

Mg

F


Symboly nebezpečnosti: F

R-věty:

R 15-17


Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.
Samovznětlivý na vzduchu.

S-věty:

S 7/8-43


Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.
V případě požáru použijte ... (uveďte konkrétní typ hasicího přístroje. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nepoužívat vodu").


Poslední aktualizace: 20.01.2008 07:01

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020