Hydrogenuhličitan amonný

Vzorec:

(NH4)HCO3

Xn


Symboly nebezpečnosti: Xn

R-věty:

R 22


Zdraví škodlivý při požití.


Poslední aktualizace: 12.02.2008 15:30

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020