Hydroxid hlinitý

Vzorec:

AlH3O3 . x H2O

Symbol nebezpečnosti neuveden


Symboly nebezpečnosti:


Standardní věty označující specifickou rizikovost a pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nejsou u této látky uvedeny.


Poslední aktualizace: 09.02.2008 21:19

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2020