Historie školy

24.10.2001 oslavila základní škola v Charvátské Nové vsi 125 let od svého založení. Za jedno a čtvrtstoletí existence školy se stalo mnoho událostí, radostných i smutných. Bude jistě zajímavé seznámit se s její historií v následujícím přehledu.


Duben 1876 

Započetí stavby.

24.10.1876 

Ukončení stavby a vysvěcení školy.

26.01.1876 

Schválení prvního řídícího učitele p. Růžičky Antonína.

01.08.1876 

Zahájení vyučování.

1876 - 1877 

Spory o vyučovací jazyk na škole v Charvátské Nové Vsi.

1882 

Epidemie spalniček, zemřelo 15 žáků.

1885 

30 žáků se s rodinami přestěhovalo do Chorvatska.

1906 

Po 30letém působení na zdejší škole odešel do výslužby řídící učitel Růžička Antonín.

01.01.1907 

Jmenován nový řídící učitel Benjamín Kroboth.

Duben 1910 

Zahájení prací na rozšíření školní budovy.

26.09.1910 

Vysvěcení přístavby školy.

1911 

Výstavba opatrovny dětí (MŠ) první na Moravě (dnešní žlutá škola).

26.07.1912 

Jmenován řídícím učitelem František Stejskal.

1914 

Epidemie spalniček, zemřely 2 žákyně.

31.07.1914 

Všeobecná mobilizace - vyhlášení války.

1915 

Odchod některých učitelů na frontu.

1916 

Epidemie spály - 3 žáci zemřeli.

1917 

Zavedení německých slabikářů.

Leden 1917 

Škola uzavřena pro nedostatek uhlí.

17.07.1917 

Odebrán školní zvon na válečnou výrobu.

Prosinec 1917 

Poslední německý zápis ve školní kronice.

15.12.1918 

Svolání schůze občanů a provedení zápisu na české školy, ustanovení místního národního výboru.

Prosinec 1918 

Žádost na místodržitelství v Brně o povolení české školy.

02.01.1919 

Převzetí školy panem řídícím učitelem Františkem Kňourkem od německého řídícího učitele Stejskala.

03.01.1919 

Zahájení vyučování na české škole - 295 žáků, 3 učitelé.

01.06.1919 

První národní slavnost sokolská v Ch. N. Vsi.

1924 

Zřízení měšťanské školy.

1924 - 1938 

Chybí spolehlivé informace.

01.09.1938 

Spojení obecné a měšťanské školy pod jedno ředitelství, Jaroslav Holásek ředitelem školy.

12.10.1938 

Zahájení vyučování po připojení obce k Říši.

25.10.1938 

Suspendování a odvolání českých učitelů.

04.11.1938 

Příchod německých učitelů, předání školy německým úřadům.

1939 

Zrušení měšťanské školy.

1939 - 1945 

Německá obecná škola, do které chodí většina dětí z Ch. N. Vsi, správcem školy nadučitel nacista Schimpf.

20.04.1945 

Osvobození Ch. N. Vsi.

21.04.1945 

Návrat českých učitelů, vedením školy pověřen p. ředitel Antonín Bednařík.

28.04.1945 

Zápis dětí do školy.

02.05.1945 

Zahájení českého vyučování.

12.07.1945 

Uvolnění druhé budovy pro sovětskou armádu.

24.07.1945 

Zavedení devítileté povinné školní docházky - jednoletý učební kurz.

Únor 1946 

Uzavření školy pro nedostatek žáků, v budově zřízena pobočka školy v Poštorné.

1949 

Opětovné zřízení školy, zřízena osmiletá střední škola.

1951 

Navázání družebních styků se školou v Kuchyni na Slovensku.

Červen 1955 

Přeložení pana ředitele Bednaříka do Lednice.

01.09.1955 

Vedením školy pověřen pan ředitel Miroslav Jánský.

1957 

Obnovení činnosti školní družiny.

1958 - 1960 

Úspěchy žákovské dechovky a cimbálové muziky.

30.06.1959 

Odchod ředitele Miroslava Jánského.

01.09.1960 

Vedením školy pověřen pan ředitel František Zelený.
Zřízení Základní devítileté školy.

Leden 1963 

Škola uzavřena pro veliké mrazy.

1963 - 1964 

Svépomocí postavena školní dílna.

1967 

Odchod pana ředitele Zeleného do důchodu.

01.09.1967 

Ředitelem školy jmenován pan Mgr. Karel Kaňa.

Červenec 1969 

Přemístění 1. stupně na žlutou budovu a 2. stupně na červenou budovu.

1972 

Generální oprava budov, ústřední topení, vodovod.

01.01.1974 

Ch. N. Ves připojena k Břeclavi.

13.06.1976 

Oslavy 100. výročí založení školy, výstava, akademie.

1976 

Přístavba kabinetů u žluté školy.

30.06.1986 

Pan ředitel Mgr. Karel Kaňa odešel do důchodu.

01.07.1986 

Ředitelkou školy jmenována Ludmila Almová.

31.01.1990 

Paní Ludmila Almová odešla do důchodu.

04.02.1990 

Vedením školy pověřen Dr. Ivo Filipský.

1990 

Ukončení plynofikace školy.

01.01.1996 

Škola se stala právním subjektem.

14.06.1996 

Oslavy 120. výročí založení školy, slavnostní instalace paměťní desky, výstava o práci školy, akademie, almanach.

11.08.1999 

Otevření moderní sportovní haly při ZŠ, parková úprava školního dvora.

2000 

Generální oprava žluté budovy - fasáda, výměna oken, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, oprava a rekonstrukce školní dílny, zavedení plynového topení, generální oprava elektroinstalace.

26.10.2001 

Oslavy 125. výročí založení školy, výstava práce školy, slavnostní ped. rada.


Předkládám čtenářům méně tradiční pohled na život školy od jejího založení po současnost. Výčet událostí a dat, jak po sobě následovaly, zobrazuje vývoj školství v příhraniční oblasti jihovýchodní Moravy. Je také příspěvkem k problematice školství v tzv. charvátských obcích. Bude zajímavější pro pamětníky a občany čtvrti Ch. N. Ves, pro současné a bývalé žáky a pedagogickou veřejnost. Věřím, že i pro ostatní čtenáře nebude tato zpráva nezajímavá.


Autor: PeadDr. Ivo Filipský, zdroj: Oficiální stránky školy

Valid XHTML 1.1Valid CSS!TOPlistExotmodeling.cz - modeling jinak...GigaServer.cz
Copyright © Lipo 2003-2021